Mayıs 17 2021 01:46:32
Ana Menü
EĞİTİM HAKKINDA
SINAV B�LG�LER�
S�R�C� KURSLARI ���N
FACEBOOKTAN TAKP EDN
MONOKLER

Tek Gz Grmeyenler (Monokler) Ehliyet Alabiliyor

Renk krleri herhangi bir art aranmadan, tek gzyle grenler de belirli koullar tamalar halinde src belgesi sahibi olabilecek. src kursu, ehliyet snav

ahsn tek gz var, dier gz yok ise veya sadece bir gzn kullanabiliyor dier gzde grme yeterli deilse (Monokler vizyon var ise) src kursu, ehliyet snav

a) Grme gc kriteri, gren gzn en az 1.0 grme keskinlii olmaldr.

b) Grme alan, ahsn yatay gr alan 120 dereceden daha az olamaz.

c) Eer ahs herhangi bir nedenle hayatnn herhangi bir durumunda tek gzl (monokler) olma durumuna gelmi ise; olayn zerinden en az 1 yllk adaptasyon sreci gemeli ve sonunda ahsn 120 dereceden daha az olmamak kouluyla gr alanna sahip olduu saptanm olmaldr. src kursu, ehliyet snav

Monokler kiiler; src kursu, ehliyet snav

1) A1, A2, B ve F snf src belgesi alabilir.

2) Ticari ara kullanamaz.

3) Kendileri asndan konulan kurallara uyup uymadklarnn denetlenebilmesi iin src belgelerine monokler ibaresi yazlr.

4) Kullanacaklar aralarn iinde, sanda ve solunda olmak zere en az 3 ayna bulunmas zorunludur.

5) Src belgesi aldktan sonra her yl bir gz hekiminden salk raporu almalar zorunludur.

6) Kullanacaklar aralarn azami hz snrlar; yerleim yeri iinde 50, yerleim yeri dnda 18/7/1997 tarihli ve 23053 sayl Resm Gazetede yaymlanan Karayollar Trafik Ynetmeliinin 100 nc maddesinde belirtilen hz snrlarndan 10 km daha az olmaldr.

7) Gece ara kullanamaz. (Gece: gn batmndan bir saat sonras ile gn doumundan bir saat ncesidir.)

8) Kullandklar aracn arka camnn sol ve sa st kelerine monokler olduklarn belirleyen iaret yaptrlmas zorunludur.

Monokler Ehliyet hakknda ska sorulan sorular

Aada monokler ehliyet ile ilgili src kursumuza en ok sorulan sorular yer almaktadr.Monokler Ehliyet hakknda ska sorulan sorular

- Tek gz grmeyeneler iin yasa kesinlestimi vede basvurmamzda saknca varmdr acaba neleri kapsamakda bu yasa? Ehliyetinize Monokler B yazyor, 3 dersten snava ve direksiyon snavna giriyorsunuz. A2 ehliyet alabiliyorsunuz. Gece ara sr yasa ve sticker yaptrma zorunluluu kalkmtr.

- Ehliyetimin protezler ksmna monokler yazs yazlm acaba ne anlama geliyor? Doktor raporunda tek gznz grmedii iin Monokler yazldr. Buna istinaden Trafik Monokler B yazmtr. Her sene trafie salk raporu gtreceksiniz.

- Monokler ehliyet almak zereyim sorum u zrl arac alabilirmiyim bizzde o gruba girebilirmiyiz ? Malesef H ehliyet alan zrl arac alyor, sizin Monokler b ehliyet olacak. Normal ara kullanyorsunuz.

- e snf ehliyetim vard ancak tek gzm bir kazada grme kabiliyetini yitirdi ehliyetim bu yzden alnd ehliyetimi monoklere evirebilirmiyim tekrar snavlara girmem gerekiyormu? Trafik tescile giderek mracaat edin. Sizi salk kuruluuna sevkeder. Sonucundaki rapora gre haeket edersiniz.Trafik sizi aydnlatr.

- a2+b ehlyet cn rapor almstm ama trafge gttgmde gozumdek problem nedenyle tekrar rapor almam soyledler. yan butun snavlar gectm k ehlyetede hak kazandm fakat trafk subeden ger cevrdler. smd monokuler ehlyete cevreblcekmyz o evraklar nasl olacak.?

Snavlarda farkllk olmad iin doktorun verdii rapora gre trafik size ehliyeti verir.

- Monekler ehliyetim var bu ehliyeti rapor alarak h ehliyeti olarak deitirirsem o yeni h snf ehliyetim dedemi monokler yazacak?

nce raporu alnda, hem zrl hem tek gz grmeyen src olur raporu alabilir mi ? bilmiyoruz, doktora danmanzda fayda var.

- Monekler b snf ehliyet var fakat ben ehliyetimi d olarak deitirmek istiyorum ve a2 de olacak tabiki.bu durumda yani molekler olan kiiler bu snflarda ehliyet alabilir mi?

Monokler olan kiiler sadece b ehliyet ve a2 ehliyet alabilir, ticari ara kullanamazsnz

- monokler ehliyetim var salk raporu alrken trafie gidecekmiyim? Yani trafikten yaz alacakmym yoksa bir gz doktorundan getireceim raporu trafie verdim mi yetiyor mu?

Bu soruya trafik yant verir. Bir kez trafie gidip sorarsnz ve sizi ynlendirirler. Biz unu yapn desek, trafik baka derse bo yere para vermi olursunuz

Renk krleri herhangi bir art aranmadan, tek gz olan ya da tek gzyle grenler de belirli koullar tamalar halinde src belgesi sahibi olabilecek.

Src Adaylar ve Srclerde Aranacak Salk artlar ile Muayenelerine Dair Ynetmelik, Resmi Gazete'nin bugnk saysnda yaymland.

Ynetmelikte, src adaylarnn ve srclerin sahip olmalar gereken salk artlaryla baz hastalklarn muayenesine ilikin esaslar dzenleniyor.

Buna gre, src adaylarnn genel salk muayeneleri pratisyen ya da uzman hekimler tarafndan yaplacak ve rapor dzenlenecek. Usulne uygun olmad tespit edilen raporlar geersiz saylacak ve o muayeneyi yapan hekim bir daha salk raporu veremeyecek, hakknda su duyurusunda bulunulacak.

Aile hekimlii uygulamasna geilmi illerde Toplum Sal Merkezi tarafndan da rapor verilebilecek. ki gz olanlarda bir gzn grmesi 10'da 2'den aa olmamak artyla her iki gzn grme derecesi toplam 20'de 10 olanlar (A1), (A2), (B), (F) ve (H) snf, bir gzn grmesi 10'da 6'dan aa olmamak artyla her iki gzn grme derecesi toplam 20'de 14 olanlar (C), (D), (E) ve (G) snf ehliyet sahibi olabilecek.

Bu artlara sahip olmayanlar, grme sorununu gzlk ya da lensle gidermesi halinde, ara kullanrken bunlar kullanmas artyla ehliyet alabilecek. Renk krleri, herhangi bir art aranmadan ehliyet alabilecek. Gece krl olanlar gn doumundan bir saat nce, gn batmndan bir saat sonra ara kullanabilecek.

TEK GZ OLANLAR

Tek gz (monokler) olan ya da tek gzyle grenler de belirli koullar tamalar halinde src belgesi sahibi olabilecek. Bu kiilerde, grme gcnn 10'da 10 olmas, yatay gr alannn 120 dereceden daha az olmamas artlar aranacak.

Hayatnn herhangi bir dneminde tek gzl durumuna gelenler, olayn zerinden en az 1 yllk adaptasyon sreci getikten sonra ve 120 dereceden daha az olmamak kouluyla gr alanna sahip olduu saptanrsa src belgesi alabilecek.

Monokler kiiler (A1), (A2), (B) ve (F) snf src belgesi alabilecek, ticari ara kullanamayacak. Kendileri asndan konulan kurallara uyup uymadklarnn denetlenebilmesi iin src belgelerine monokler ibaresi yazlacak. Monokler olanlarn kullanacaklar aralarn iinde, sanda ve solunda olmak zere en az 3 ayna bulunacak, arka camn sa ve sol st kelerine bu durumlarn gsteren iaret yaptrlacak.

Monokler srcler, gn batmndan bir saat sonrasyla gn doumundan bir saat ncesi arasnda kalan gece diliminde ara kullanamayacak.

Bu kiilerin kullanacaklar aralarn azami hz yerleim yerinde 50 kilometre olacak. Yerleim yeri dnda Karayollar Trafik Ynetmelii'nde belirtilen hz snrndan 10 kilometre dk hz yaplacak.

Monokler srcler her yl bir gz hekiminden salk raporu alacak. Yatay dzlemde her iki gzde ayr ayr grme alan 120 dereceden daha az olanlar src belgesi sahibi olamayacak. ki gzden herhangi birinde 120 dereceden az grme alan olanlara monokler src belgesi verilecek.

Gz kaslarndaki bozukluk nedeniyle her iki gznde tam pizotisi (gz kapann dmesi) olanlar src belgesi alamayacak. Tek tarafl pitozisi olup pupili kapal kiiler, monokler gibi ilem grecek. Ameliyatla durumunu dzeltenler, grme derecelerine ilikin artlar yerine getirirlerse, ehliyet alabilecek.

Paralitik a (felce bal gz kaslarnn almamas) ya da diplopi (ift grme) olanlar, grme dereceleri ne olursa olsun ehliyet sahibi olamayacak. Monoklerler dahil, diplopi tans konulan srcnn belgesine de el konulacak. (A1), (A2), (B), (F) ve (H) snf iin zellikli gzlkler veya kapama ile diplopi kontrol edilebiliyor ve src srme ilemi srasnda bunlara dikkat edebiliyorsa, 9 ay sonra kapama iin monoklarite kriterine uymak koulu ile ilgili merkez gr alnarak srmeye devam edebilecek.

Tm snf ehliyetler iin tbbi destek alnarak iyi bir fonksiyonel adaptasyon ve rehabilitasyon salanmsa, duraan olan 9 aylk ya da daha fazla sreli diplopide, bu srenin sonunda sre izin verilebilecek.

Diplopi gemiyor veya rehabilite edilemiyorsa (C), (D), (E) ve (G) snf ehliyet sahiplerine sr izni verilmeyecek. Bir gzn kapatlarak ara kullanlmas bu grup iin geerli olmayacak. Grmeyi zamanla azaltabilecek hastalklarda grme durumu artlara uysa dahi, src muayenesi ylda 1 kez tekrarlanacak.

Ynetmelie gre, ar eker hastalarna, organ nakli yaplanlara, kalp yetmezlii ve kapak hastal olanlara, organ yetmezlii bulunanlara src belgesi verilmeyecek. Hipertansiyonu 200/120 mmHg'nin zerinde olan (A) ve (B) snf dndaki ehliyet snf adaylar src belgesi alamayacak.

TME

itme cihaz kullananlar, (A1), (A2), (C), (D), (E), (G) snf src belgesi alamayacaklar. itme cihaz kullandklar halde (B) snf src belgesi alanlar, ticari ara kullanmayacak.

Bedenen ve ruhen salam, grme derecesi src belgesi almaya elverili olan iitme ve konuma engellilere, ticari olmamak kouluyla sadece otomobil kullanmak zere (H) snf src belgesi verilebilecek. Bunlarn kullandklar aracn arka camnn sol ve sa st kelerine iitme ve konuma engelli olduklarn belirleyen iaretler yaptrlacak ve aralar, yeterince dikiz aynalar ile donatlacak. Labirent fonksiyonunu bozacak kulak burun boaz hastal bulunanlara, src belgesi verilmeyecek. Ba dnmesi nedeni olabilecek hastalklardan herhangi biri tehis edilirse hekim kanaatine gre 6 ya da 12 ay sonra ehliyet verilecek.

ORTOPEDK SORUNU OLANLAR

Kiinin ba ve boynunu arkaya dndrmesini ve bakmasn yzde 50'den fazla engelleyen boyun vertebra ve boyun blgesi hastalklarnda ve lumbal vertebra eilme ve dnme hareketlerini yzde 75'den fazla engelleyen durumlarda src belgesi verilmeyecek.

Bunun yannda her iki omuz, dirsek, kala ve diz artrodezinde (eklemin birlemesi, yapmas) veya fonksiyonel olmayan ankilozlarda (eklemin hareket etmemesi) ehliyet sahibi olunamayacak. Ancak simetrik byk ve eklemlerin ve ayn taraf diz, kala, omuz, dirsek eklemlerinin fonksiyonel ankiloz ve artrodezlerinde, ortopedi ve travmatoloji ya da fizik tedavi rehabilitasyon uzmannn raporu ile (H) snf src belgesi verilebilecek.

El eklemleriyle ilgili hastalklarda ya da parmak noksanlklarnda uzman hekim raporlarna gre karar verilecek. Her zrl iin kullanlacak zel tertibatl ara, ortopedi ile fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmannn bulunduu heyete tanmlanacak.

ALKOL BAIMLILARINA EHLYET YOK

Alkol bamll olanlar veya alkoll ara kullanmaktan vazgemeyenlere src belgesi verilmeyecek. Gemite alkol bamll olanlar belirgin bir dnem alkol almadklarn kantladklarnda bamllk konusunda uzman hekimin fikri ve dzenli tbbi kontrollerle (B) snf src belgesi alabilecek. Psikotrop (uyuturucu madde) maddelere baml olanlar veya baml olmasa da dzenli olarak kullananlar src belgesi alamayacak.

Ynetmelie gre, aralarda bulundurulmas gereken ilk yardm malzemeleri arasndan ceset torbas kartlrken, dier malzemeler, 2 adet byk sarg bezi, 1 kutu hidrofil gaz steril, 3 adet gen sarg, flaster, alminyum yank rts, 2 ift eldiven, el feneri, makas, yara band, esmark bandaj, turnike, engelli ine, antiseptik solsyon olarak sraland. Ynetmelikte belirtilen hkmlere uymayan srcler, 2918 sayl Karayollar Trafik Kanunu'nun ilgili hkmlerine gre cazalandrlacak. Ayrca, ynetmelikte belirtilen kural, yasak, zorunluluk ve ykmllkleri uymayan srcler ara kullanmaktan men edilecek

Üye Girişi
Kullanıcı Adı

ParolaParolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
SORU CEVAPLAR
ARALARIMIZ
Çevrimiçi Kullanıcılar
· Çevrimiçi Ziyaretçiler: 1

· Çevrimiçi Üyeler: 0

· Toplam Üye Sayısı: 3
· En Yeni Üye: sinopgrafik
1,289,678 Tekil Ziyaretçi