Mayıs 17 2021 01:48:24
Ana Menü
EĞİTİM HAKKINDA
SINAV B�LG�LER�
S�R�C� KURSLARI ���N
FACEBOOKTAN TAKP EDN
SINAV KURALLARI

 

DREKSYON SINAVI LE LGL ÖNEML AÇIKLAMALAR

1. Derslerden baarl olanlar belirtilen gün ve saatte direksiyon snavna girerler.
2. Snav yeri ve saati Kadköy lçe Milli Eitim tarafndan belirlenir ve istee bal deiiklikler yaplamaz, 
3. Snava Sürücü kursunda eitim aldnz araçlar ile girersiniz., 
4. Sürücü Kurslarnn snavlarnda ilgi (a) uygulamaya ilikin esaslar balkl 7/B maddesinde; direksiyon snavlarnda üyelerin araçtaki yerleri düzenlenmi ve direksiyon eitimi dersi uygulama ve deerlendirme kurulu üyelerinden birinin ,aracn ikinci debriyaj ve frenine gerektiinde müdahale etmek üzere öndeki koltukta oturmas uygulamasna balanmtr. 
 B ve E snavlarnda kursiyer direksiyon koltuuna, tefti görevlilerinden biri ön koltua oturur. Arka koltukta ise tefti görevlilerinden dieri ve direksiyon öretmeni oturur. Ön koltukta oturan tefti görevlisi gerektiinde pedallar ile müdahale edebilir. Arka koltuktaki dier görevli  kursiyerin araç kullanmasn takip ederek not deerlendirmesi yapar. Deerlendirme formunun örneini aada inceleyebilirsiniz, 
5. Motosiklet snavna girenler, kursumuzun vitesli motoru ile snav yaplmaktadr, Bu Milli Eitim Müdürlüünün kuraldr. 
6. Kadköy deki Sürücü Kurslarnn Direksiyon snavlar,Kadköy'de yeni SALI PAZARI 'nda yaplmaktadr. 
7. Sal Pazarnn,açk adresi ve krokisi sitemizde verilmitir.Snav saatinizi snavdan 1 gün önce kursumuzdan örenebilirsiniz

Direksiyon snavlarnda tüm arkadalarmza baarlar dileriz.

Snav srasnda 'heyecanl msnz? 'sorusuna heyecanl dahi olsanzhayr deilim cevabn veriniz.

Sra No

A2 MOTOSKLET EHLYET ÇN DREKSYON SINAVI KRTERLER

KÖTÜ PUAN
1
Motoru çaltrrken boa almyor. (motorlu bisikletler hariç).
2
2
Kalk esnasnda ön ve arka trafii kontrol etmiyor.Çk iareti vermiyor
3
3
Kalk esnasnda motoru stop ettiriyor..
2
4
Çok sarsntl kalk yapyor.
2
5
Konilerin arasndan geçerken konilere çarpyor ve deviriyor.
4
6
Konilerin arasndan geçerken ayaklar yere deiyor.
3
7
Konilerin arasndan geçerken snrlarn dna çkyor.
7
8
Konilerin arasndan geçerken düüyor.
10
9
Konilerin arasnda sekiz çizerken konilere çarpyor ve deviriyor.
4
10
Konilerin arasnda sekiz çizerken ayaklar yere deiyor.
3
11
Konilerin arasnda sekiz çizerken snrlarn dna çkyor.
7
12
Konilerin arasnda sekiz çizerken düüyor.
10
13
Sola veya saa dönü yaparken dönü iareti vermiyor.
4
14
Sola veya saa dönü yaparken snrlarn dna çkyor.
7
15
Sola veya saa dönü yaparken ayaklar yere deiyor.
3
16
Motosiklet ile gerekli hz salayamyor.(motorlu bisiklet 30 km/saat - Motosiklet 50 km/saat)
15
17
Dururken fren snrlarnn dna çkyor. (motorlu bisiklet 20 metre - Motosiklet 30 metre)
2
18
Fren yaparken ve dururken düüyor.
10
19
Düzgün duramyor.
2

NOT:  Direksiyon sonuçlar ayn gün internet sayfamzda açklanacaktr.Sonuçlarnz internet adresimizden takip edebilirsiniz.

sra no

B - D - E EHLYETLER ÇN DREKSYON SINAVI KRTERLER

KÖTÜ PUAN
1 Arac Çaltrma ve harekete geçirme usul ve kurallarna uymuyor. Emniyetli ve rahat kalk yapamyor.
2
2 Duraklad veya park ettii yerden çkarken yoldan geçen araçlara geçi kolayl salamyor, kontrolsüz ve iaretsiz çk yapyor.
5
3 erit izleme kurallarna uymuyor. Uygun eritten gitmiyor. erit deitirme kurallarna uymuyor.
5
4 Hz kurallarna uymuyor. Hzn ayarlamada baarsz bulundu. Hz snrlarna dikkat etmiyor.
5
5 Önündeki arac yakndan takip ediyor. Takip mesafesinin yeterli olup olmad hususundaki kontrol metodunu bilmiyor.
5
6 Önündeki arac sollayp geçme kurallarna uymuyor.
5
7 Kendisini geçmek isteyen araçlarla ilgili çekilme kurallarna uymuyor.
5
8 Kavak yaklamlarnda dorultu deitirme (Dönü) kurallarna uymuyor.
5
9 Kavaklardaki karlamalarda ilk geçi hakk kurallarna uymuyor.
5
10 Araçlarn manevralaryla ilgili kurallara uymuyor. Manevra becerisi zayf bulundu.
5
11 Kardan gelen trafikle karlatnda geçi kolayl salama kurallarna uymuyor.
5
12 Durma, duraklama, parketme, indirme, bindirme, kaplarn açlmasyla ilgili kurallara uymuyor.
5
13 Yaya geçidi, okul geçidi ve demiryolu geçidi yaklamlarnda kurallara uymad, geçi hakk vermiyor.
5
14 Okul tatlaryla geçi üstünlüü hakkna sahip araçlarla karlatnda ilgili kurallara uymuyor.
5
15 Eimli yolda arac harekete geçirmede baarsz bulundu, eimli yolda hareket etme kurallarna uymuyor.
5
16 Arac harekete geçirmede, yavalatp durdurmada, kumanda panellerine yeterince intibak edemiyor. Vites deitirme becerisi zayf.
10
17 Genel olarak direksiyon hakimiyeti zayf.
10
18 Ses cihazn ve araçlarn klarn gereksiz yere ve amaçlar dnda kullanyor, gerektiinde kullanmyor.
2
19 Ik sisteminin, stma ve havalandrma tertibatnn kumanda dümelerinin yerlerini bilmiyor ve kullanamyor. Soutma, yalama, arj ve yakt göstergelerini ve anlamlarn bilmiyor.
2
20 Ar derecede heyecanl ve telal bulundu. Bu haliyle dikkati dank görüldü.
10

 

DREKSYON SINAVI TEMEL BLGLER


Snavdan geçebilmek için gereken her ey bu yazda, okuyun uygulayn.

• Snavlarda görev yapmak üzere, M.E.B. her bir araç için ikier kiiden oluan snav deerlendirme komisyonu atamaktadr.

• Snava, yannzda komisyon üyelerinden biri, arka koltuklarda ise M.E.B. dan dier komisyon üyesiyle birlikte direksiyon öretmeniniz oturmaktadr . Snava hangi araçla ve kaçnc srada gireceinizi öreniniz. Sizden önce snav olacak arkadanz takip edin. 
SZN SIRANIZ GELDNDE;

• Snava girebilmeniz için yannzda olmas gereken, Snav Giri Belgenizi (Kurum müdürü tarafndan datlacak) ve Nüfus Cüzdannz elinizde hazr bulundurunuz.

• Aracn kapsn sol elinizle açp, sa ayanzla araca bininiz. 

• Araca binince doal davrann; Sabah ‘’ Merhaba,Günaydn ’’, ölen ise ‘’ Merhaba ’’ demeyi unutmaynz. 

• Elinizde ki belgeleri yannzda oturmakta olan Komisyon üyesine verebilirsiniz. 

• Komisyon üyelerinin sorularna ( sorarlarsa ) baka bir eyle uramadan cevap veriniz.Ve daha sonra srasyla unlar yapnz. 
SÜRÜE HAZIRLIK VE KALKI YAPMA

• Önce, oturduunuz koltuu ayarlaynz. 

• Aracn dikiz aynalarn ayarlaynz. Sa elinizle iç dikiz aynasn, sol elinizle de sol dikiz aynasn ayarlaynz.

• Emniyet kemerini taknz. 

• Arac çaltrmak için vitesi boa alnz. Bu ilemi yapmak için debriyaj pedalna sol ayanzla sonuna kadar basnz ve vites kolunu bo konumuna getiriniz. Debriyaj pedalna tam olarak basmadan kesinlikle vites koluyla oynamaynz. 
DKKAT :Aracn vitesi, çaltrma esnasnda kesinlikle bota ve debriyaja basl olmaldr. 

• Arac çaltrnz.

• Kalk yapmak için sola sinyal veriniz. 

• Not: Kalk için sola, durmak için saa sinyal verilmelidir. Dönülerde dönülen yöne göre dönü sinyallerini veriniz.

• El frenini indiriniz. Bu durumda sa ayanz fren pedalna basl olmaldr.

• Debriyaja tam basp arac birinci vitese taknz.

• Aynalardan yolu kontrol edin yol bo ve uygun ise kalknz yapn.

KALKI ÇN

• Debriyaj pedaln yumuak bir ekilde brakrken sa ayanzla gerektii kadar da gaza basnz. Aracnz hareket etmeye balad anda debriyaj pedaln birden bire brakmaynz,debriyaj pedal pedal yukar hareketi tamamlanana kadar ayanz pedaln üzerinden kaldrmaynz.

• Kalktan sonra yolun sandan sürüünüze devam ediniz.

• Birinci vites kalk vitesidir. Zorunlu haller dnda, kalktan hemen sonra aracnz ikinci vitese geçiriniz. ( Yaklak 3-4 araç boyu bir mesafede ikinci vitese geçmeniz gerekir. )

• Snavn yapld güzergahta 4. vitese geçebileceiniz kadar hzlanamazsnz. 

• Seyir esnasnda araçla durmak zorunda kalrsanz, tekrar 1. vitesle kalknz yapnz. 2. vitesle aracnz kalk yapmaz. Stop eder. Kalktan sonra tekrar 2. vitese geçiniz. 

• Güzergah tamamlayp geri döndüünüzde, arac uygun bir yerde durdurmanz gerekir.
DURMAK ÇN; DURMA KURALLARI, ARACI EMNYETE ALMAK VE ARACI TERK ETMEDEN ÖNCE YAPILMASI GEREKEN LEMLER SIRASIYLA YAPINIZ.(4 x 4 KURALI)

• Durmak istediiniz yere 10 / 15 metre mesafe kala sa sinyalinizi veriniz.

• Aynalardan aracn arkasn kontrol edip, trafii aksatmayacak bir ekilde uygun bir yer bulun.

• Önce debriyaja, sonra da frene yumuak bir ekilde basarak arac durdurun. Aracn vitesini boa alnz. Bu durumda freni brakmaynz.

• Ayanz frene basl durumdayken, konta kapatnz. ( Aç yönünün tersi istikametine. )

• El frenini çekiniz.

• Debriyaj pedalna basarak arac birinci vites durumuna getiriniz ve debriyaj pedaln braknz.

• En son fren pedaln braknz.

• Emniyet kemerinizi çkarnz. Nüfus cüzdannz almay unutmaynz. Dier evraklar direksiyon öretmeninizde kalacak Araçta kalanlara iyi günler dileyiniz.

• Sonra, sa elinizle aracn kapsn açp, aralaynz. Aradan, aracn arkasndan gelen baka araç veya kapnn açlmasndan kaynaklanabilecek bir tehlikenin olup olmadn kontrol ediniz. Sonra kapy açn ve araçtan inin, kapy kapatn. Snavnz bitmitir.

• Direksiyon uygulama snav 100 üzerinden deerlendirilmektedir. Min.70 puan almanz snav geçmeniz için yeterli olacaktr. Snav sonuçlarn ayn gün saat 17:00 de kursunuzdan örenebilirsiniz.

GER GTMEK. GER MANEVRA YAPMA KURALLARI 

Debriyaja basp arac geri vitese taknz. Bu durumda geri vites lambalar yanar.

• Sol eliniz ile direksiyonu üstten tutunuz(SAAT 12 noktasndan), arkaya bakmak için sa taraftan yalnzca banz çevirerek deil vücudunuzla beraber geriye doru dönünüz. Geri gitmek için kalknz yapnz. 

• Debriyaj pedaln yumuak bir ekilde brakrken sa ayanzla gerektii kadar da gaza basnz. Aracnz hareket etmeye balad anda debriyaj brakma hareketini kademeli olarak tamamlayp sol ayanz debriyaj pedal üzerinde ama pedala basmayacak ekilde tutunuz.

• Geri gidi hareketi balayp,araç biraz ilerleyince ,sa ayanz gazdan kaldrnz. Arac kendi motor devrinle gitmeye braknz.

• Geri gidilerde araç ilk kalk hareketini aldktan sonra hiç gaz pedalna basmayn.geri dönü manevras bitince debriyaja hzl frene gerektii kadar ve YAVAÇA basn.(KSNE AYNI ANDA) 

• Geri gidiinizi, aracn sa arka köesine bakarak(en az 10 metre arkay görebilecek ekilde) 

• Araç durmadan kesinlikle öne bakmaynz. Araç tam olarak durduktan 1 - 2 saniye sonra öne dönünüz ve aracn vitesini boa alnz.

GER VTES VEYA 1. VTES LE RAMPA KALKII (KAVRAMA KALKII)

Sa ayak fren pedalna baslyken, debriyaj yumuak bir ekilde yarya kadar braknz.(Motorda titreme balayana kadar)

• Sol ayakla yarm debriyaj yakalandysa(titreme hissedildiyse ), sa ayanz fren pedal üzerinden gaz pedal üzerine hzlca götürünüz.O esnada sol ayak YARIM debriyajda kalmaya devam etmelidir.

• Sol ayak yarm debriyajdayken motordaki titreim gidecek kadar yavaça(az miktar) gaza basnz.

• sa ayanzla gaza ne kadar bastysanz debriyaj o kadar brakarak( az miktar ) aracn hareket etmesi salaynz. 

• Araç hareket haline geçince,debriyaj pedal tamamen braknz.

BAZI TAVSYELER;

Eer,heyecanl bir yapnz varsa, KESNLKLE,sakin olmaya çaln,çünkü snav gözetmenleri, duruma hakim,bilgili ve bilinçli kiilerden oluturulmulardr,Verecekleri karar,olumlu Ya da olumsuz, ne olursa olsun, emin olun verilen karar sizin lehinize olacaktr.

• Snav esnasnda yaptnz bir hata varsa, sakn onu düünmeye devam etmeyin, teorik snavlardaki gibi 'bilemediin soruyu bo brak, o soruya takl kalma teknii'ni kullann.

• Geri manevraya balamadan önce,vitesi geri vites pozisyonuna getirdikten sonra, sa kolunuzu mutlaka aracn sa ön koltuun (yolcu koltuu) arkasna koyun ve sol eliniz ile direksiyonu daha rahat döndürebilmek için,sa koltuu tuttuunuz sa elinizden destek alnz,Ama sakn kollarnz,koltuu Ya da direksiyonu,bu manevray yaparken skmaynz.

• Geri manevray tamamlar tamamlamaz öne bakmaynz(dönmeyiniz),Arac tamamen durdurana kadar arkaya bakmaya devam ediniz. Araç tamamen durunca öne dönünüz.

 

BAARILI OLACAINIZA NANIN.

 

 

 

Üye Girişi
Kullanıcı Adı

Parola



Parolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
SORU CEVAPLAR
ARALARIMIZ
Çevrimiçi Kullanıcılar
· Çevrimiçi Ziyaretçiler: 1

· Çevrimiçi Üyeler: 0

· Toplam Üye Sayısı: 3
· En Yeni Üye: sinopgrafik
1,289,679 Tekil Ziyaretçi